Visserijfonds Nederland

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) financiert projecten die bijdragen aan een duurzame(re) visserijsector in Nederland. Elke vorm van visserij komt hiervoor in de basis in aanmerking. We hebben het logo en de website ontworpen.